images/1.jpg images/2.jpg images/3.jpg images/4.jpg images/5.jpg images/6.jpg

Foto: Karin Mossler


Skunderns Miljö- och Fiskeförening, som genom åren kort har benämnts SMOFF, bildades den 13 juni 1981. Vid den tiden hade det förekommit vissa meningsskiljaktigheter om vattenståndgränserna för sjön. I samband med den stora sjösänkningen av Skundern, som genomfördes 1914, fastslogs sänk- och dämnings­gränser men tvistigheter uppstod om tolkningar. Utöver detta började den tilltagande övergödningen skapa oro. I det sammanhanget fann några miljö­intresserade kringboende behov av att skapa en grupp med syfte att värna om sjön Skundern.

Enligt nu gällande stadgar från juli 1989 skall föreningen föra medlemmarnas talan inför myndigheter och organisationer i frågor som gäller Skunderns limnologiska och ekologiska system och dessutom verka för ett artrikt och optimalt fiskbestånd.


sidan publicerad 2012-08-09
senast ändrad 2012-11-15


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se