< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening 
 

Startsida
Vår förening
Bli medlem
Kontakt
Vår sjö Skundern

Medlemssidor

vid problem vid inloggning,
kontakta info@smoff.se
för hjälp

Skunderns Miljö Och FiskeFörening  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2016-05-11

Enligt Smoffs stadgar är föreningens ändamål att i samarbete med markägare, myndigheter och andra intressenter verka för att Skundern

  • har en god vattenkvalité
  • har ett artrikt och optimalt fiskbestånd
  • görs tillgänglig för naturupplevelser av olika slag

  • Föreningen ska dessutom verka för en levande gemenskap i byg­derna kring Skundern.

    Föreningen genomför olika projekt för att värna Skundern, bl.a. Skundernprojektet för att förbättra vattenkvalitén i sjön.

    Föreningen ordnar löpande olika medlemsaktiviteter, bland annat picknickar, metartävlingar, cykelturer och bussutflykter.      För information och kontakt, maila: info@smoff.se