< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Skundernprojektet, resultat 
 


Resultat  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2018-10-04


Vid provfiskningarna som genomfördes under det att projektet pågick, framkom en kraftig art- och storleksförändring av såväl vitfisk som rovfisk. Generellt kan man säga att storleken på vitfisken har minskat tack vare utfiskningen och att abborrbeståndet har minskat, förmod­ligen beroende på inplanteringen av gös. Den totala vikten på fisken, rov- och vitfisk, vid provfiskningarna har däremot varit nästan densamma under hela projekttiden. Reproduktionen av den in­plan­terade gösen skedde tidigt. Redan under 2012 fanns flera gösungar i näten vid provfiskningen.

Har övergödningen i Skundern minskat till följd av bio­ma­ni­pu­le­ringen, dvs genom utfiskningen av vitfisk och inplanteringen av gös? Idag är svaret att vattnet i alla fall inte har blivit grumligare. På så sätt kan man säga att Skundernprojektet lyckats. Det är idag för tidigt att veta hur mycket gösen ökat och hur detta har påverkat reduktionen av vitfisk i Skundern.

En positiv bieffekt av Skundernprojektet är engagemanget och samarbetet bland alla som deltog i projektet. De har lärt känna varandra, vilket i sin tur har lett till en ökad social gemenskap mellan de boende i trakterna runt Skundern. Denna gemenskap har bl. a. kommit till uttryck i trivsel, sociala aktiviteter och både en renoverad badbrygga i Skundern och införskaffande av en bryggbåt för SMOFFs medlemmar.

Resultaten från provfiskningarna, till och med 2018, finns dokumenterade i rapporten här.


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se